Ett Ord att be för Norge


Patrik Sandberg

Jesaja Kapitel 61:1-11 (fokus på vers10-11)

Ett nådens år från Herren

1 Herren Guds Ande

är över mig,

för Herren har smort mig

till att förkunna glädjens budskap

för de ödmjuka i Norge och Norden.

Han har sänt mig

att förbinda dem som har

förkrossade hjärtan i Norge och Norden.

att utropa frihet för de fångna

och befrielse för de bundna i Norge och Norden.

2 att förkunna ett nådens år

från Herren

och en hämndens dag

från vår Gud,

att trösta alla sörjande,  i Norge och Norden.

3 att ge de sörjande i Sion

huvudprydnad i stället för aska,

glädjens olja i stället för sorg,  i Norge och Norden.

lovsångsdräkt i stället för

en modfälld ande  i Norge och Norden.

Och de ska kallas

«rättfärdighetens terebinter»,

planterade av Herren

till hans förhärligande  i Norge och Norden.

4 De ska bygga upp gamla ruiner,

upprätta det som förr legat öde.

De ska bygga upp

ruinstäderna igen,

platser som varit öde

i generation efter generation  i Norge och Norden.

5 Främlingar ska stå och valla

era hjordar,

utlänningar sköta

era åkrar och vingårdar.  i Norge och Norden.

6 Och ni ska heta «Herrens präster»,

man ska kalla er:

«Vår Guds tjänare».

Ni ska få njuta av

hednafolkens skatter

och ståta med deras härlighet.

7 Ni ska få dubbelt igen för er skam,

och de som förödmjukades

ska nu jubla över sin del.

Därför ska de få en dubbel lott

i sitt land,  i Norge och Norden.

evig glädje ska de få,

8 för jag, Herren, älskar det rätta

och hatar orättfärdigt rofferi.

Jag ska ge dem deras lön i trofasthet

och sluta ett evigt förbund

med dem,  i Norge och Norden.

9 Deras släkte ska vara känt

bland folken,

deras avkomma bland folkslagen.

Alla som ser dem ska förstå

att de är det släkte

som Herren har välsignat.

Gud vade mig speciellt vers 10-11 för Norge och Norden.

10 Jag gläder mig stort i Herren,

min själ fröjdar sig i min Gud,

för han har klätt mig

i frälsningens klädnad

och svept in mig

i rättfärdighetens mantel i Norge och Norden.

som när brudgummen

sätter turbanen på sitt huvud,

som när bruden

pryder sig med sina smycken.

11 För liksom jorden

låter sina växter spira fram

och en trädgård

låter sin sådd växa upp,

så ska Herren Gud

låta rättfärdighet och lovsång

växa upp inför alla folk  i Norge och Norden.