Sammen for Hans ansikt 2020

Nasjonal bønne – og profetisk konferanse 20. – 23. mars på Grimerud gård

“Han har kalt oss ved navn.

Han skal få vår fulle oppmerksomhet.

Et folk med hjertet og øret vendt til Gud.

Vi sier: Tal, Herre – din familie hører!”

I år har vi opplevd at Gud ønsker å kalle representanter for sin familie i Norge til en dypt personlig samling, der han deler sitt hjerte med oss. Til tross for at vi kan bli mange ønsker vi en intim samling.

Personer vi spesielt har invitert å stå sammen med oss for konferansen er derfor i all hovedsak venner, fedre og mødre som kjenner Norge godt. Disse bærer, sammen med oss, Guds hensikter for Norge på hjertet.

Årets tema «Tal, Herre – din familie hører.»

Vi har i forberedelsene blant annet blitt minnet på historien om unge Samuel fra 1. Samuel 3:4-21. Samuel hørte Guds stemme i en tid der ord fra Gud var sjelden kost, og folket manglet klarsyn (1. Sam 3:1). Det var en tid preget av frafall og kompromiss. Mange hadde glemt Gud. Midt i denne situasjonen hadde Samuel et hjerte og et øre som var åpent for Gud. Gud delte fra sitt hjerte med gutten, og dette ble begynnelsen på at Guds hensikter fikk bryte gjennom, fornye og berøre et helt folk.

Vi tror denne historien også er et profetisk budskap for tiden vi lever i og for 2020. Bli med, og la oss løfte våre hjerter og åpne våre ører til å høre hva Herren har å si oss.

Påmelding:  https://www.checkin.no/event/20880/sammen-for-hans-ansikt-2020 

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Bildet kan inneholde: tekst