Bønn for Norge

Nasjonalt Bønneråd


Nasjonal bønnekonferanse

Velkommen til Nasjonal bønnekonferanse på Grimerud 16.-19. februar 2023: Sammen for Hans ansikt

Etter to år uten bønnekonferanse i full skala, ser vi spesielt fram til å komme Sammen for Hans Ansikt i februar! Og denne gangen er det nettopp Hans Ansikt som blir vårt hovedfokus. Vi gleder oss til å endelig samles som én stor familie og søke Gud sammen. Vi ser en bønnevekkelse i landet Norge, og mange steder ser vi at Gud gjør noe og mange nye som kommer til tro. Samtidig presser utfordringene på både utenfra mot den kristne kirke – og vi står blant annet over en kamp om bibeltroskap. Utviklingen går med akselererende fart, og vi tvinges til å ta valg. Midt i dette skimter vi glimt av Herrens Ansikt – både sorgtungt og strålende av herlighet og kraft. Men vi trenger å se mer. Ja, vi er faktisk helt avhengige av å få se mer – mer av hvem Han er. Slik at både Hans tårer og Hans herlighet og kraft kan prege oss i denne tiden.

I februar kommer vi sammen som Hans familie, på tvers av geografi og tilhørighet. Da vil vi sammen bøye oss for Ham og for å få øye på mer av Hans skjønnhet. Da vil vi søke Hans Ansikt, og lytte til hva Han har å si inn i vår tid og dagene som kommer. Da vil vi stå skulder til skulder, og be for land og folk.

Lørdag blir det 12 timer sammenhengende i bønn og lovsang (Joel 2,15).

Vi ønsker å samle deg som er ung, student og du ønsker å koble deg på bønnebevegelsen i Norge – også ønsker vi å samle deg som har vært på bønnekonfekonsen flere ganger allerede. La oss stå sammen på tvers av alder og generajsoner.

Praktisk informasjon:

Konferanseavgiften er 900 kr (400 kr for de som er 16-25 år).

Møtet begynner kl. 19.00 torsdag den 16 Februar Innregistrering starter fra kl. 16.00

Ved passering av 450 deltagere vil det bli åpnet et overflowrom.

Kost:

Full kost: torsdag til søndag er 1150 kr

Lunsj og Middag: torsdag til søndag er 1000 kr

Om du har spørgsmål angående bønnekonferansen skriv en mail til:

bonnekonferansen@ywam.no 

Losji på Grimerud, bestill rom på følgende link: https://booking.grimerud.no/

Om du har spørgsmål angående losji på Grimerud skriv mail til: hospitality@grimerud.no eller ring: 40401800

 NBNB, hoteller mm. er lett tilgjengelig rundt Hamar og Stange.