En ild er tent!

Det er mange ganger, fra ulike kanter av verden, blitt formidlet et bilde av Norge i brann. Bildet starter med mange små bål spredt ut over hele landet, som sammen blir ett stort flammehav av Guds ild. Denne brannen sprer seg så til nabolandene og utover i Europa. Norge har et kall til å være en vekkelsesbærer og eksportør av vekkelse ut i verden.

Ut fra synet om Norge i brann forstår vi at Guds plan er å tenne en flamme på hvert sted i Norge, til det hele blir ett stort bål. Måten å forløse det profetiske ordet på er å gå inn i bønn og faste for å søke Gud.

Historien er taus om vekkelser som ikke startet med bønn. Uten det fortrolige samfunnet med Den Hellige Ånd, er vi overlatt til vår egen dømmekraft. Fundamentet for alt fruktbart arbeid i Guds rike er vår relasjon med Jesus Kristus.

  • Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. (Joh. 15,5 – 8)

Et naturlig første steg kan være å jobbe for regelmessige bønnemøter alle steder i landet. Noen får til ukentlige samlinger, andre får til månedlige, eller 2-3 ganger i semesteret. Sammen kan vi etablere bønn alle steder i landet de neste årene. Samlinger av trofaste forbedere som kommer sammen i alle kommuner for å be for lokalsamfunnet og for nasjonen. Bønneilden vokser allerede i mange bygder og byer, men det er fortsatt områder hvor den trenger å forsterkes. La oss sammen arbeide for dette!