Bønnekonferanse Moster 2024

Nasjonalt Bønneråd


Nasjonal bønnekonferanse 24.-26. mai

«For lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem»
Jesaja 2,3

Arven fra Jerusalem nådde våre kyster med innføringen av kristenretten i 1024. Den var med å legge grunnlaget for det som skulle bli nasjonen Norge. Guds Ord skapte forandring i samfunnet, og formet Norge gjennom århundrene, like til vår tid. Siste helga i mai vil vi samles fra hele landet for å takke Gud.

«Du sende ditt Ord til Noregs fjell, så ljos over landet strøymde»

Vi tror at lyset skal styrke seg og spres fra våre kyster i årene som kommer, så Norge: Reis deg, bli lys!

Konferansen er nå fullbooket. Takk for alle som har meldt seg på, vi ser frem til å møtes på Stord og Moster! Vi har ikke plass til besøkende utover de som er påmeldt.

Det er mulig å bli med på Moster søndag uten påmelding, for dem som har anledning til det.

Program

Vi starter med lovsangsfest fredag kl.19 og fortsetter med bønn og lovsang på lørdagen. Dette skjer på Stord hotell. Søndag drar vi til Moster og proklamerer at «Guds Ord, det er vårt arvegods».

Fredag 24. mai

17.00 Middag

19.00 Lovsangsfest med takk for 1000 år 

Lørdag 25. mai

06.00 Morgenbønn 

08.00 Frokost 

09.30 Guds historie og plan med Norge

12.00 Lunsj 

13.00 Toner i 1000 år, lyden av Norge

14.30 Fruktpause 

15.00 Norge – en misjonsnasjon

17.00 Middag 

19.00 – Guds kall til Norge – Alv Magnus

Søndag – Moster “Guds Ord det er vårt arvegods”

09.00 Utsjekk hotellet

09.30 Avreise til Moster med buss og biler

10.00 Oppstart ved Moster gamle kirke

12.30 Avslutning ved Korset

Bli med på takkefesten for 1000 år med ljos over landet og bønn om en ny soloppgang over vårt land!

 «Dere som påkaller Herren, ikke unn dere ro!» (Jesaja 62,6)

Arr: Nasjonalt bønneråd og Ungdom i Oppdrag i samarbeid med Felleskristen komité for Moster 2024

Påmelding

Konferansen er nå fullbooket. Takk for alle som har meldt seg på, vi ser frem til å møtes på Stord og Moster! Vi har ikke plass til besøkende utover de som er påmeldt.

Det er mulig å bli med på Moster søndag uten påmelding, for dem som har anledning til det.