Bønn for Norge

Nasjonalt Bønneråd


Vi vender oss til Gud i bønn

Vi lever i en omskiftelig tid, med kriser og rystelser mange steder. Hvor skal vår hjelp komme fra?

Vår hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.

Salme 121

På denne siden finner du informasjon om ulike bønnetjenester i Norge som du kan være en del av, eller bli inspirert av til å be for dine nærmeste, ditt lokalmiljø og nasjonen.

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.

1. Tim 2,1-2

Nasjonalt bønnelederforum

Vi inviterer bønneledere til en samling i Trondheim 4. -6. november med fokus på bønnehus. Jesus ropte ut i tempelet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk! Hvordan ser det ut i 2022?

Påmelding via Checkin

Pris for deltakelse: 250 kr (inkluderer måltidene unntatt middag lørdag)
Pris for overnatting: 750 kr (på dobbelt/trippel – rom, enerom 1500 kr)

Nasjonal bønnekonferanse

Det blir nasjonal bønnekonferanse på Grimerud Gård 17.-19. februar 2023. Mer informasjon kommer nærmere om påmelding og program. Sett av datoene allerede nå!