Om oss

Nasjonalt bønneråd

Nasjonalt Bønneråd er et forum for med representanter fra ulike bønnenettverk, bønnesentre og bønnemobiliseringer i Norge.

Styret

Alv Magnus – Reform Norge

Anita Thrana – Nordisk Bønnesenter i Levanger (Nordic Harvest Mission)

Asbjørn Simonnes – Bønnehuset i Volda/Oase

Bjørn Olav Hansen – Bønnevektere for Israel og nasjonene

Hanne Eliassen – Ungdom i Oppdrag

Jon Steinar Kjøllesdal – Norge i brann

Linda Askeland – Åpne Dører

Randi Anne Skårdal – Bønn for Den Norske Kirke

Tarjei Cyvin – Bønneuka i Trondheim

Kontaktinfo:

Jon Steinar Kjøllesdal (Daglig leder)

Telefon: 90 85 33 53

Email: jonsteinars@gmail.com

Bankkonto til Nasjonalt Bønneråd: 1503 5207691