12 proklamasjoner for året

Nasjonalt Bønneråd


Nasjonalt bønneråd har utarbeidet 12 proklamasjoner, som vi oppfordrer til å bruke i bønnearbeidet rundt i landet. Slik profeten i Esek 37 fikk i oppdrag å tale til de tørre bena i dalen, tror vi at vi også skal både be og tale ut Guds sannheter og det vi opplever som Guds vilje for land for folk. Vi håper disse proklamasjonene kan være til hjelp i bønnehus, bønnegrupper og andre bønneinitiativ gjennom året!


Jesus er Herre og Frelser

1. Vi proklamerer at Jesus Kristus er Herre over landet vårt. Han har all makt i himmel og på jord.
(Mat 28:18: Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden)

2. Vi proklamerer at Jesus Kristus er Norges frelser, håp og framtid.
(John 3,16: For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.)

Vekkelse

3.  Vi proklamerer at Norge skal bli forvandlet ved Herrens Ånd, og at alle Guds løfter til landet vårt skal bli oppfylt.
(2.Kor 1:20: For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved Ham vårt amen, til Guds ære.)

4. Vi proklamerer at mange mennesker skal søke frelse i landet vårt i tiden som ligger foran, og at landet vårt skal fylles med lovsang til vår Gud
(Jes 61:11: For som jorden lar spirene vokse, som en hage lar frøene gro, slik skal Herren Gud la rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkeslag)

5.Vi proklamerer at kristne fra landet vårt skal bære vekkelsesilden til mange folk og nasjoner.
(Matt 28:19: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn)

Bibelens betydning

6. Vi proklamerer at Bibelen er Guds ord, og ber om at den skal bli verdsatt, trodd og etterlevd i landet vårt.
(Salme 119:105: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti)

Familie og hjem

7. Vi proklamerer at Den Hellige Ånd virker på hjemmene våre slik at de blir trygge steder for barn og unge å vokse opp. At de får høre evangeliet og lære Jesus å kjenne.
(Jes 32:18: Mitt folk skal bo på en fredelig boplass, i trygge hjem og på sikre hvilesteder)

8. Vi proklamerer ut sannheten i Guds ord om at Gud har skapt mennesket som kvinne og mann. Barn og unge skal kjenne sin identitet som sønner og døtre elsket av Gud.
(1.Mos 5:2: Som mann og kvinne skapte han dem. Og han velsignet dem og ga dem navnet menneske den dagen de ble skapt)

9. Vi proklamerer at ekteskapet er innstiftet av Gud, én mann og én kvinne, til velsignelse for barna som vokser opp, familien og samfunnet.
(Matt 19:5-6: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’  Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille)

Livets ukrenkelighet og verdi

10. Vi proklamerer og løfter høyt at menneskelivet er ukrenkelig, fra unnfangelse til død.
(Salme 139:13-18: For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg, summen av dem er ufattelig! Teller jeg dem, er de talløse som sand, blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg)

11. Vi proklamerer og løfter høyt at alle mennesker har lik verdi, uavhengig av hudfarge, kjønn, alder eller funksjon.
(Salme 8:4-7: Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det? Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter)

Enhet

12. Vi proklamerer at Guds folk, Kristi brud i Norge, står sammen i Åndens enhet.
(Ef 4:15-16: Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått til målt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.)

Nasjonalt bønneråd