Bønneemner for landet

For å dekke samfunnet med forbønn gir vi her noen forslag til aktuelle bønneemner for myndighetene, næringslivet, utdanning og andre samfunnsområder. Disse forslagene er generelle, og gjelder både for lokale og nasjonale forhold. Det er en styrke om bønnealtre alle steder ber for sitt lokalsamfunn, men også for landet som helhet.

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. (1 Timoteus 2,1–4)