Be for utdanning

Barnehage, skole og høyere utdanning preger og former den oppvoksende generasjonen på en grunnleggende måte. Ordspråkene sier: «Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.» (Ord 22,6) Det vi lærer i oppveksten har vi med oss som et fundament resten av livet. I tillegg til familie og venner, øver lærere og medelever stor innflytelse på måten barna tenker og resonerer på.

Hjemmene

Den viktigste dannelsen skjer i hjemmene

 • Visdom til å gi troen videre til barna fra foreldre og storfamilie
 • Nåde til å gi barna det fundamentet de trenger i møte med fremtiden
 • Gode samarbeid mellom hjem og barnehage/skole
 • En god kobling til en lokal menighet for alle familiene

Barnehagene

Barnehager i nærmiljøet:

• For ansatte, om visdom, varme og styrke til å møte hvert enkelt barn

• At Jesus blir gjort kjent for barna gjennom de kristne høytidene

• Gode rammeplaner og ressurser som legger til rette for utfoldelse og kreativitet i leken

Skolene

 • At de som utdanner andre får visdom, varme og styrke til å utføre jobben
 • Flere solide kristne lærere i den offentlige skolen, og om samvittighetsfrihet for disse
 • God veiledning for unge om seksualitet og samliv, og fornyet tro på det livslange ekteskapet
 • Læreplaner som prioriterer det viktigste i fagene og ruster elevene for fremtiden
 • Aktive kristne grupper på alle skoler, gjennom Laget og Ny Generasjon

Universitet og høgskoler

Be gjerne for læresteder i nærheten av dere

 • Gjennombrudd for kristent studentarbeid, og at det skal startes nye studentarbeid
 • Vekkelse over universiteter og høgskoler
 • At kristne verdier får prege lærestedene på en fundamental måte
 • Ærlighet og redelighet i de ulike forskningsmiljøene
 • At forskningen som drives i Norge skal fremme det som er sant og rett og føre til en god utvikling for landet og verden for øvrig
 • At den etiske refleksjonen skal holde tritt med nye vitenskapelige gjennombrudd

Kristne skoler, bibelskoler og folkehøgskoler

Takk Gud for de skolene du kjenner til

 • Guds nærvær i skolehverdagen
 • Vekkelser på skolene
 • Gode lærere med solid grunnvoll i Guds Ord som forbilder og veiledere
 • Fortsatt ansettelsesfrihet og trosfrihet for disse skolenes virke