Be for næringslivet

Samfunnet fungerer slik at noen produserer mat og klær, andre bygger hus og veier, og atter andre driver barnehager, skoler, sykehus og ulike institusjoner. Produkter og tjenester til nytte og hjelp i hverdagen produseres av offentlige og private virksomheter. Til sammen blir oppgaver utført som trengs for at samfunnet skal fungere. Det private initiativet er avgjørende for et velfungerende samfunn, og dette var noe Hans Nielsen Hauge ofte løftet frem der han reiste rundt i Norge. I hans kjølvann ble en mengde virksomheter startet over hele landet. I dag trenger vi en ny bølge av gründerskap og innovasjon i haugiansk ånd.

Forvalterskap av ressursene

Bøndene, skogsarbeiderne, gartneriene og andre som dyrker jorda

 • At jorda blir dyrket godt og gir god avling, og at skog og planter gror bra
 • Velsigne alle fiskerne, oppdretterne og andre i fiskerinæringen
 • At fisken yngler godt og er sunn og frisk
 • Om innovative og hensiktsmessige løsninger på utfordringer
 • Godt forvalterskap og mot, visdom og handlekraft blant alle aktørene til å forvalte naturressursene rett og bevare skaperverket
 • Politisk vilje til en rettferdig global fordeling av ressursene

Nyskaping og innovasjon

Takk Gud for alle gründere i Norge!

 • Mer gründerskap og innovasjon med utvikling av nyttige produkter og tjenester som både løser samfunnsproblemer og er bærekraftige for miljøet.
 • At kristne skal ta initiativ til ny virksomhet og skape arbeidsplasser i inn og utland som blir gode modeller på hvordan forretninger skal gjøres på en rett måte.

Etisk næringsliv

Takk Gud ar vi har en høy grad av tillit mellom mennesker i Norge

 • Avsløring av alle typer korrupsjon
 • Slutt på alt svart arbeid og hvitvasking
 • Høy standard for behandling av ansatte
 • Rettferdig handel med fattige produsenter i andre land

Menneskehandel

 • Politisk kraft til å stoppe all form for sosial utnyttelse og menneskehandel
 • Tydelighet og ressurser i kampen mot sosial dumping
 • At kriminelle nettverk skal bryte sammen
 • At bakmennene blir arrestert og dømt
 • At ofre for menneskehandel får frihet og gjenopprettelse av sine liv
 • Nulltoleranse for slaveri og utnyttelse av arbeidskraft i verdikjeden til norske bedrifter