Be for menighetene

Nøkkelen til forandring i nasjonen er Guds folk. Tilstanden i landet gjenspeiler tilstanden i Guds hus. Det første som måtte gjenreises da Jerusalem (samfunnet) lå nede, var tempelet (Guds hus) og tilbedelsen der. Når Guds folk vender om til Herren av hele sitt hjerte, kan Gud lege landet:

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. (2. Krønikerbok 7,14)

Bønn og forkynnelse

• Forkynnelse som står fast på Guds Ord

• Forkynnelse inspirert av Guds Ånd

• At Gud utøser nådens og bønnens Ånd over oss

• Regelmessige bønnemøter i alle kommuner

• Planting av nye livskraftige menigheter over hele landet

Vekkelse

• Omvendelse fra alt bibelen kaller synd

• Oppgjør med likegyldighet, urenhet, materialisme, egoisme og menneskefrykt

• Sann tro på Gud og hva Gud kan og vil gjøre

• At alle troende i denne tiden vil avlegge vitnesbyrd om sin tro i hverdagen

• At alle i Norge skal få en bibel

• At alle i Norge skal få høre og forstå evangeliet

• At mange fra muslimsk bakgrunn skal møte Jesus

• At konvertitter i Norge får en ny familie gjennom kirken, at de blir tatt godt imot

Misjon

• At Norge sender evangeliet ut over hele Europa

• En sterk økning av langtidsmisjonærer blant unådde folkeslag i årene som kommer

• Stor giverglede til misjon fra alle menigheter og alle enkeltpersoner landet rundt