Be for media

Den fjerde statsmakt, som vi ofte sier, har stor innflytelse inn i hele samfunnet. Politikere ser ut til å ta hensyn til hva mediene er opptatt av, og enkeltsaker som er fremme i media kan vippe politiske beslutninger i den ene eller andre retningen. Mediene har et viktig samfunnsoppdrag med å stille spørsmål ved styresmaktenes håndtering, og avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet. De preger også kulturen, på godt og vondt.

Media generelt

 • Journalister som søker sannhet mer enn overskrifter.
 • At pressen har mulighet til å bruke midler på viktig, gravende journalistikk.
 • At mediene gir rom for ulike stemmer og gir rom for dybde og nyanser.
 • At ikke konflikter dyrkes, men at konfliktene kan bidra til økt forståelse for ulike meninger.
 • Tro og livssyn på agendaen.
 • En forståelse for hvor viktig kristentroen har vært for utformingen av vårt samfunn.

NRK og TV 2

NRK er Norges største og viktigste mediehus. TV 2 er landets største kommersielle TV-kanal og en viktig arena for underholdning, nyheter og samfunnsaktuelle programmer. Derfor er det svært viktig at vi omslutter dem i bønn.

 • Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2. Be om Guds visdom og ledelse til å ta gode valg.
 • Godt språkbruk i TV 2 og NRK (Både tv og radio).
 • En god prioritering av programmer
 • Kristne som arbeider i NRK og TV 2, om dyktighet, kreativitet og integritet. Og at de gjenspeiler Jesus gjennom sitt arbeid.
 • At vi må få mange glimt av Gud og hans godhet i TV 2 og NRKs programmer i tiden fremover

Norske aviser

Den trykte presse i Norge er kanskje den viktigste arenaen for samfunnsdebatt. De bidrar til å sette agenda i den offentlige debatten, både på lokalt og nasjonalt plan.

 • At sannhet og rettferdighet skal løftes fram i ulike saker
 • Tilstedeværelse av kristen tro og gode verdier
 • Dyktige kristne mediefolk inn i alle redaksjoner
 • Visdom og frimodighet til kristne mediefolk i ulike redaksjoner
 • Redaktørene i landets tre største aviser, Gard Steiro i VG, John Arne Markussen i Dagbladet og Espen Egil Hansen i Aftenposten.
 • Din lokalavis

Kristne medier

 • Guds velsignelse og visdom for kristne internettaktører, TV- og radio-stasjoner, programprodusenter og aviser.
 • Spesielt for lederne i de kristne mediene.
 • At det som formidles gir mennesker en ettersmak og mersmak av Jesus, og gir Gud ære.

Kristne i mediene

Det er mange kristne som jobber i de ulike redaksjonene, både tv, radio og avis. Flere har uttrykt at de er takknemlige for at vi ber for dem.

 • Visdom og frimodighet til å holde opp det som er sant, rett og godt
 • Kreativitet til å løfte fram evangeliet på ulike måter
 • Kristne medarbeidere inn i redaksjoner, både aviser, tv og radio Mediebruk blant oss kristne Jesus sier: «Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre i tillegg». Dette er viktige ord for oss som Guds menighet, ikke minst i forhold til mediebruk. Derfor ønsker vi å be for mediebruken blant oss kristne:
 • En bevissthet om hva vi bruker tiden vår på
 • Nåde og hjelp til oss som Guds menighet, barn, unge, voksne og eldre, at vi søker Gud først
 • En mediebruk (både skjermtid og skjermfri) som ærer Gud