Be for kulturlivet

Gud har skapt oss i sitt bilde. Gud er skaper, den kreative som vi ligner på i skapertrang og skaperglede. Gud har utrustet mennesker til å formidle og kommunisere gjennom ulike kunstuttrykk. Musikk og poesi er ofte det vi tenker på. I tillegg er det et mangfold av uttrykk. Kunstnere er ofte sensitive mennesker, som uttrykker følelser og stemninger gjennom bilder, musikk, poesi og andre kunstformer.

Hensikten med kultur og underholdning er å ære skaperen og uttrykke hans herlighet på kreative og overraskende måter. Kunstnere kan formidle abstrakte begreper som kjærlighet, sannhet, fred, rettferdighet og nåde på en konkret måte som hjelper oss til å forstå essensen i hva de er. En poet kan snakke om trivielle ting på en måte som får oss til å erkjenne sannheten i tilværelsen på en dypere måte.

Her er en tekst i forbindelse med utformingen av Tabernaklet som viser noe av dette mangfoldet i kreativitet som Gud har gitt ulike personer:

Moses sa til israelittene: Herren har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme og fylt ham med ånd fra Gud, med visdom, innsikt og kunnskap og med evne til alle slags håndverk, så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv eller bronse, slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags kunsthåndverk. Evne til å lære opp andre har Herren gitt både ham og Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme. Han har utrustet dem med dyktighet til å utføre alle slags treskjæring, kunstvevning, broket vevning med fiolett, purpurrødt og karmosinrødt ullgarn og fint lingarn, og alminnelig vevning. De skal tenke ut og lage alle slags kunstferdige arbeider. (2. mosebok 35, 30-35)

Kultur og underholdning for barn og unge spesielt

Gode inntrykk som gir liv og glede

 • Gode apper, bøker, TV-programmer, nettsider, musikk, filmer, teater og så videre, som formidler Jesus til barna
 • Beskyttelse for barna og de unge mot skadelige inntrykk
 • En underholdningskultur som ærer det som er ærbart, og som promoterer renhet, sann skjønnhet og integritet
 • Mobbefrie forbilder på Youtube og andre sosiale medier
 • Be for konkrete barn, unge og foreldre du kjenner

Kulturlivet generelt

At Gud får tale gjennom kunst, poesi, musikk, litteratur, film og teater i hele landet

 • Nye bøker og filmer og ny musikk som drøfter viktige spørsmål og skaper håp
 • Økonomi til å virkeliggjøre gode prosjekter
 • Gode forbilder for unge kunstnere, musikere, forfattere, og andre i kulturlivet
 • Integritet i håndtering av berømmelse, penger og innflytelse
 • Kristne i kultur og underholdning, at de får nåde til å være lys og salt
 • Idrettsfolk som er tydelige kristne vitner lokalt og nasjonalt
 • Tydelige vitnesbyrd om Jesus gjennom kunst, musikk, idrett, litteratur, film og teater