Be for familiene

Samfunnets grunncelle er relasjonen mellom mor, far og barn. Familien er Guds ordning for samfunnet og for oppdragelse av den oppvoksende generasjon. Vi hører alle til en familie. Selv om ikke alt fungerer fullkomment alltid, så er betydningen svært stor av å kjenne sitt opphav og å kjenne tilhørighet til en familie. Derfor er djevelens angrep så sterkt på ekteskapet mellom mann og kvinne og selve ideen om mor, far og barn. Han vet at ved å ødelegge dette, så kan han skape store problemer i mange menneskers liv og hele samfunn. Vi trenger å reise er vern rundt ekteskapene og samfunnets forståelse av familien.

Be for de du kjenner

• Barn og unge som du kjenner, at de vokser opp med en trygg identitet om hvem de er og hvor de hører til

• Ektepar du tenker på, om de har store utfordringer eller ikke, så velsigne dem med Guds fred og nåde, vern og beskyttelse og Guds visdom i alle ting

• Kristne familier du kjenner, at Jesus får være i sentrum av hjemmene, og at bibel og bønn blir en naturlig del av hverdagen

Be for familiestrukturene i samfunnet

• Økt bevissthet om at barn har rett til å kjenne sitt opphav og vokse opp under trygge og forutsigbare forhold, med både far og mor

• Beskyttelse og velsignelse over alle ekteskap i landet – og forsoning og gjenopprettelse av ekteskap der det er nødvendig

• Et storsamfunn som respekter og løfter opp ekteskapet mellom mann og kvinne

Be om sterkere vern om livet

• At Norge igjen får tilbake respekten for livet i mors mage • At fedrenes hjerter vendes til barna

• Gode ordninger som sikrer gravide kvinner en trygg økonomi

• En positiv endring i holdningene til det ufødte liv blant unge mennesker

• At norske myndigheter sier nei til barn som en handelsvare (jfr surrogatidebatten)

• Sunn grensesetting i lover som omhandler bioteknologi/ genteknologi

• Forsterket bekjempelse av vold og overgrep mot barn og unge, både i og utenfor hjemmet

• Verdsettelse og omsorg for eldre og uføre, så aktiv dødshjelp aldri blir vedtatt i Norge